Senin, 12 Maret 2018

Jurnal Sastra Bali Modéren Suara Saking Bali Édisi 17

Cover Jurnal Suara Saking Bali Edisi 17

Nénten karasa, Jurnal Sastra Bali Modéren mangkin sampun kantos édisi XVII. Lan ring édisi XVII puniki Jurnal Sastra Bali Modéren Suara Saking Bali puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu Bali, miwah geguritan. Dumogi malarapan antuk jurnal puniki, sastra Bali modérené sayan nglimbak. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.


download[4]

Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Jurnal Sastra Bali Modéren Suara Saking Bali Édisi 16

Cover Jurnal Suara Saking Bali Edisi 16
Angayubagia pisan, Jurnal Sastra Bali Modéren prasida kantos édisi XVI. Ring édisi XVI puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésaiSané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking BaliSané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. 


download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Jurnal Sastra Bali Modéren Suara Saking Bali Édisi 15

Cover Jurnal Suara Saking Bali 15

Angayubagia pisan, Jurnal Sastra Bali Modéren prasida kantos édisi XV. Ring édisi XV puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu BaliSané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking Bali. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.


download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Jurnal Sastra Bali Modéren Suara Saking Bali Édisi 14

Cover Jurnal Suara Saking Bali Edisi 14

Nénten karasa, Jurnal Sastra Bali Modéren mangkin sampun kantos édisi XIV. Lan ring édisi XIV puniki Jurnal Sastra Bali Modéren Suara Saking Bali puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, prosa liris miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu Bali, miwah geguritan. Dumogi malarapan antuk jurnal puniki, sastra Bali modérené sayan nglimbak. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.


download[4]

Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Minggu, 05 November 2017

Jurnal Sastra Bali Modéren Suara Saking Bali Édisi 13

Cover Jurnal Suara Saking Bali Edisi 13

Nénten karasa, Jurnal Sastra Bali Modéren mangkin sampun kantos édisi XIII. Lan ring édisi XIII puniki Jurnal Sastra Bali Modéren Suara Saking Bali puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, prosa liris miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu Bali, miwah geguritan. Dumogi malarapan antuk jurnal puniki, sastra Bali modérené sayan nglimbak. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.


download[4]

Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Durus "Like"