Jumat, 31 Maret 2017

Jurnal Sastra Bali Modéren Suara Saking Bali Édisi 6

Cover Jurnal Suara Saking Bali Edisi 6

Ring galahé sané becik puniki, Pasemetonan Suara Saking Bali malih ngamedalang jurnal sastra Bali modéren édisi VI. Ring jurnal puiniki madaging makudang-kudang kakawian mabasa Bali. Dumogi malarapan antuk jurnal puniki, sastra Bali modéren sayan nglimbak. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.

download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download


Share:

Durus "Like"